Whitepaper Tailored Textile Intelligence

In deze whitepaper lees je hoe onze services Scherpe Contracten en Slimmer Beheer slapende winst voor je organisatie kunnen activeren en rust, compliance en kwaliteit kunnen waarborgen.

Whitepaper downloaden

De flexibele arbeidsmarkt vraagt om een intelligent kleding beheersysteem

In een succesvolle bedrijfsvoering gaan kwaliteit, productiviteit en efficiency samen met verantwoorde, motiverende arbeidsomstandigheden en betrokken medewerkers. Tegen deze achtergrond brengt de flexibilisering van de arbeidsmarkt pittige uitdagingen met zich mee.

Meer parttimers, inleners en fragmentatie in de dienstroosters maken het complexer om de kwaliteit, processen en kosten optimaal te beheersen. En om tegelijkertijd één collectieve teamgedachte op de been te houden die je medewerkers motiveert en committeert. Het goede nieuws: op al deze vlakken stimuleert Xperian je doelstellingen. Via een bijzondere invalshoek: het beheer van je bedrijfskleding of beroepskleding.

In het kort

  • Het belang van constante contractoptimalisatie

  • Een slim kledingbeheersysteem als efficiency tool

  • Quality management en de rol van bedrijfs- of beroepskleding

Slapende winst activeren met een slim kledingbeheer systeem

Goed management van de beroeps- of bedrijfskleding is een veelomvattende taak die niet altijd prioriteit heeft. Begrijpelijk, want de primaire bedrijfsprocessen vragen dagelijks om aandacht. Dit neemt echter niet weg dat slim ingericht textile management, dat ultiem gebruik maakt van de huidige IT mogelijkheden organisatiebreed belangrijke voordelen heeft, juist ook in de flexibiliserende arbeidsmarkt. Voordelen voor de inkoper, de facilitair manager, de kwaliteitsmanager en de productiemanager.

Weten welke voordelen Slimmer Beheer kan hebben voor jouw functie? Download de whitepaper!

Whitepaper downloaden

Download de whitepaper

Lees in onze whitepaper de voordelen van scherpe contracten en slimmer textielbeheer. In de whitepaper worden de scherpe contracten met een focus op total cost of ownership uitgelegd voor de inkoper en facilitair manager. Lees ook alles over textielmanagement in de maat van de flexibilisering met voorbeelden uit de praktijk.